Tag Archive for Rücuan tazminat

İş kazası nedeniyle işverenin sorumluluğu Yargıtay kararı

yargitay

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi

E.No : 2009/7532 K.No : 2009/14793

Tarih : 29.09.2009

İŞ KAZASI NEDENİYLE İŞVERENİN SORUMLULUĞU

RÜCUAN TAZMİNAT

ÖZÜ: İş kazasının gerçekleştiği iş kolu ile işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında uzman kişilerden seçilecek bilirkişi kurulundan, mevzuat uyarınca hangi önlemlerin alınması gerektiği bu önlemlerin alınıp alınmaıdğı ve alınmış önlemlere sigortalının uyup uymadığı yönlerinin denetime elverişli biçimde irdelendiği rapor alınarak sonucuna göre karar verilmelidir.

(506 s. SSK m.26)